คลาวด์ซอฟต์แวร์บัญชีและ ERP ที่เหมาะสมกับการจัดการบริษัทสาขาในต่างประเทศ

ขอตัวอย่างทดลองใช้

ชื่อบริษัท

จำเป็น

ชื่อ-นามสกุล

จำเป็น

อีเมล

จำเป็น

※ กรุณากรอกอีเมลบริษัท กรณีเป็นอีเมลทั่วไประบบจะแจ้งว่าผิดพลาด

เบอร์โทรศัพท์

จำเป็น

* handling policy

Your personal data is collected by Multibook in Japan, the data controller, in accordance with applicable laws and regulations. Fields marked with "Required" are mandatory. If any required field is left blank, it will not be possible to process your request. Your personal data is collected for the purpose of processing your request.

You have a right to access, correct and erase your data, and a right to object to or limit the processing of your data.
Finally, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority and a right not to be the subject of a decision based exclusively on automated processing, including profiling, that produces legal effects concerning you or significantly affects you in a similar way.

  • ホーム
  • ขอตัวอย่างทดลองใช้